Mire se vini ne Forumin Islam Bujanoci
Lusim Allahun s.v.t qe te keni dobi nga vizita juaje
Regjistrohu ose Identifikohu 
PORTALIForumCalendarGalleryPytësoriKërkoRegjistrohuidentifikimi

Share | 
 

 Njohje e shkurter rreth cilesive te Khauarixheve.

Shko poshtë 
AutoriMesazh
ton123Numri i postimeve : 4
Join date : 19/12/2009

MesazhTitulli: Njohje e shkurter rreth cilesive te Khauarixheve.   Sat Apr 10, 2010 11:06 am

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Njohje e shkurter rreth cilesive te Khauarixheve.

Fal?nderimi i takon All-llahut. At? e fal?nderojm? dhe prej Tij falje dhe ndihm? k?rkojm?. K?rkojm? mbrojtje nga All-llahu prej t? k?qijave t? vetvetes dhe t? veprave tona. K? e udh?zon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe k? e largon nga rruga e v?rtet?, s'ka kush e udh?zon. D?shmoj se s'ka te adhuruar tjet?r p?rve? All-llahut , i Cili ?sht? Nj? dhe d?shmoj se Muhammedi ?sht? rob dhe i d?rguar i Tij.
"O ju q? keni besuar, keni frik? All-llahun me nj? frik? t? denj? dhe mos vdisni, pos duke qen? musliman?!" (Ali Imran: 102)
"O ju njer?z! Keni frik? Zotin tuaj q? ju ka krijuar prej nj? veteje dhe nga ajo krijoi pal?n e saj, e prej atyre dyve u shtuan shum? burra e gra. Dhe keni frik? All-llahun q? me emrin e Tij p?rbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu ?sht? Mbikqyr?s mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtar?, keni frik? All-llahun dhe thuani fjal? t? drejta. Ai (All-llahu) ju mund?son t? b?ni vepra t? mira, jua shlyen m?katet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe t? D?rguarin e Tij, ka shp?tuar me nj? shp?tim t? madh." (El-Ahzab:70:71)
Th?nia m? e v?rtet? ?sht? th?nia e All-llahut, kurse udh?zimi m? i mir? - udh?zimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat m? t? k?qia jan? ato t? shpikurat, ?`do shpikje ?sht? bid'at dhe ?`do bid'at ?sht? lajthitje, e ?`do lajthitje ?on n? zjarr.


Njohje e shkurter rreth cilesive te Khauarixheve.Khauarixh ?sht? shumesi i fjal?s kharixhij (i dalur).
Ky sekt i humbur njihet me disa emra: Khauarixh, Harurijjeh, Mukeffirah, Nasibeh, Marikah, Ehlu Nehrauan.

Cilesite e tyre:

1) Ata jan? te rinj ne moshe, si? e transmeton k?t? hadith Bukhariu me nr.5057.

2) Ata jan? mendjelehte, si? e transmeton Bukhariu me nr.5057.

3) Ata flasin me fjal?t e krijeses me te mir?, (Me hadithet e Profetit salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), si? e transmeton Bukhariu me nr.5057.

4) Nuk e kalon besimi i tyre fytin e tyre, (Nuk deperton besimi ne zemrat e tyre) (Transmeton Bukhariu me nr.5057)

5) Ata dalin nga feja ashtu si? del shigjeta nga harku dhe nuk kthehen me ne te. (Transmeton Muslimi me nr.2496) Ne transmetimin e Bukhariut me nr.5058 thuhet:
Dalin nga feja ashtu si? del shigjeta nga harku.
Dhe ne nj? transmetim tjet?r te Buhariut me nr.5057: Dalin nga islami.

6) Ata kan? dobesi ne te kuptuarit e fes? se All-llahuts.u.t, prandaj ata jan? popull qe e lexojn? Kur'anin por nuk e kalon fytin e tyre (Pra nuk e kuptojn? Kur'anin dhe nuk deperton ne zemrat e tyre), si? transmetohet tek Bukhariu me nr.5058 dhe 6934, si dhe tek Muslimi me nr.2455 dhe 2469.

Ne nj? transmetim te Muslimit me nr.2470: E lexojn? Kur'anin me gjuh?t e tyre, (por ky lexim) nuk e kalon gropen e fytit.

Ne nj? transmetim tjet?r thuhet:
Ata mendojn? se ?sht? (Kur'ani) argument p?r ta, por ne te v?rtet? ?sht? kundra tyre.(Sun-neh ibn Ebi Asim nr.916 dhe Muslim 2467)

Ne nj? transmetim tjet?r: Therrasin tek libri i All-llahut por nuk u takon asgj? nga All-llahu i Lartesuar. (Sun-neh Ibn Ebi Asim 941).

Thot? Ibn Abasi (radiall-llahu anhuma): Ata jan? qe nuk u besojn? ajeteve te qarta dhe humbasin duke pasuar ato te paqartat, te cilave nuk ua di komentin e tyre vet?m se All-llahu i Lartesuar.

Nd?rsa dijetaret thon?: Ne u kemi besuar te paqartave. (Transmeton el Axhuri, ne librin e tij esh-Sheriah (28)

7) Ata jan? njer?z qe p?rpiqen dhe b?jn? ibadet te shumte, si? ka ardhur ne hadith, ku tha Profeti, salallahu alejhi ue selem, duke iu drejtuar sahabeve:
Namazi juaj ne krahasim me namazin e tyre nuk ?sht? asgj?. Agjerimi juaj ne krahasim me agj?rimin e tyre nuk ?sht? asgj?. Leximi juaj (i Kur'anit) ne krahasim me leximin e tyre nuk ?sht? asgj?. (Transmeton Muslimi me nr.2467)

Ne nj? transmetim tjet?r: E n?n?moni namazin tuaj ne krahasim me namazin e tyre. (Transmeton Muslimi me nr.2455)

Ne nj? transmetim tjet?r: I n?n?moni veprat tuaja ne krahasim me veprat e tyre. (Sherh Usul I'tikadi Ehlu Sunneh, vellimi 8/1231)

Cool Ata jan? krijesat me te keqija. (Transmeton Muslimi me nr.2469)

Thot? Imam Ahmed ibn Hanbel (rahimehull-llah):Hauarixhet jan? popull i keq. Nuk di te k?t? mbi toke popull me te keq se ata. (Sunneh el Kal-lal nr.110).

9) Nga shenjat e tyre ?sht? rruajtja e kok?s, si? transmetohet ne Muslim nr.2457.

Ne nj? transmetim tjet?r tek Ebu Daudi 476: Shkulja e flokeve te shkurter.

10) Ata vrasin besimtaret dhe i l?n? adhuruesit e idhujve.

Ne nj? transmetim tjet?r: Ata vrasin muslimanet?. (Transmeton Muslimi me nr.2451)

11) Ata thellohen shum? ne ?eshtjet e fes? derisa dalin prej saj. (Sunneh Ibn Ebi Asim nr.930)

12) Ata th?rrasin tek libri i All-llahut dhe nuk jan? aspak prej tij. (Transmeton Ebu Daudi 4765) (K?tu ?sht? p?r q?llim se ata mundohen te argumentohen me ajete Kur'anore, por gabojn? ne m?nyr?n e argumentimit me te).

13) Ata nuk e njohin vendin dhe vleren qe u takon dijetar?ve dhe njer?zve me pozite te lart? tek All-llahu si? pretenduan hauarixhet e pare, se ata jan? me te mir? se Aliu, Ibn Abasi dhe sahabet e tjer?.

14) Thot? Ibn Umer: Ata moren ajetet qe kan? zbritur p?r kafirat dhe i p?rdoren p?r muslimanet. K?t? e transmeton Bukhari, ne kapitullin: Vrasja e hauarixheve dhe mulhidave (ateistave) pasi t'u ngrihet atyre argumenti.

15) Ata dalin kund?r njer?zve me te mir?.

16) Fjala e All-llahut s.u.t:
Ka prej tyre qe t? ofendon ty ne ndarjen e sadekase, ka zbritur p?r Abdullah bin Dhil Huejsirah, i cili ?sht? origjina e havarixheve. (Transmeton Buhari me nr.6933)

17) Nuk e kalon namazi i tyre fytin e tyre. (Transmeton Muslimi me nr.2467)

18) Shperblimi i madh qe merr ai qe i lufton havarixhet. Thot? Aliu(radiall-llahu anhu): Sikur ta dinte ushtria qe i lufton ata se ?`fare shp?rblimi ?sht? caktuar p?r ta nga gjuha e Profetit (salall-llahu alejhi u ala alihi ue sel-lem), do linin ?`do pune tjet?r. (Transmeton Ebu Daudi me nr.4678 (E ka saktesuar Albani).

?sht? transmetuar se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) te k?t? th?n?: Lum p?r at? person qe i lufton ata dhe vritet prej tyre. (Transmeton Ebu Daudi me nr.4765 (E saktesoi Albani), dhe imam Ahmed ne Musned me nr.19172)

Thot? Ebu Umame: Ata jan? te vraret me te keqij n?n k?t? qiell, dhe te vraret me te mir? jan? ata qe vriten prej tyre. (Transmeton Ibn Maxhe me nr.167)

19) Ata jan? qe derdhin gjakun e ndaluar (gjakun e tyre me vetevrasje dhe gjakun e te tjer?ve duke i vrar? ata), si? transmetohet tek Muslimi me nr.246.

20) Thot? Aliu (radiall-llahu anhu): Ata jan? qe shqiptojne fjale te v?rtet? me gjuh?t e tyre, por nuk e kalon k?t? (dhe b?ri me shenj? tek fyti). Ata jan? nder krijesat me te urryera tek All-llahu (Sh.p: Ka p?r q?llim me fjale te v?rtet? kur than?: Nuk ka gjykim tjet?r perve? gjykimit te All-llahut.

Dhe si? ka ardhur ne nj? fjale tjet?r madheshtore te Aliut (radiall-llahu anhu): Ajo ?sht? fjale e v?rtet?, me te cil?n kan? p?r q?llim di?ka te kot?.

21) Ata jan? te paret te cil?t kan? dalur jasht? xhematit te muslimaneve, duke i konsideruar ata kafira. (Mexhmua Fetaua te Shejhul Islam Ibnu Tejmije, vellimi 3, fq.349 dhe vellimi 7, fq.279)

22) Ata jan? prej atyre qe ne zemrat e tyre kan? devijim (zejgun), si? thuhet ne komentin e ajetit: Sa u p?rket atyre qe ne zemrat e tyre kan? devijim, ata pasojne ato te paqartat p?r te shkaktuar fitne, gjoja se po k?rkojn? komentin e tyre.... dhe ajetit: Thuaj: A t'ju lajmerojme p?r me te deshtuarit ne veprat e tyre ? Ata jan? te cil?t u jan? asgjesuar veprat e tyre qe ne jet?n e k?saj bot?, e megjithat? ata mendojn? se jan? duke b?r? vepra te mira. K?to ajete i perfshijne Khauarixhet. Shiko hadithin 22313 ne Musnedin e Imam Ahmedit.

23) Ata jan? qe i konsiderojn? muslimanet kafira n?se b?jn? gjynah, dhe thon? se me k?t? gjynah del nga besimi dhe hyn ne kufr. Shiko shpjegimin e Akides Tahauije, fq.298, me tahkik (kontroll dhe v?rtetim) te Ahmed Shakir.

24) Ata thon? se kush b?n gjynahe te m?dha, do jet? pergjithmone ne zjarr. (Shpjegimi i Akides Tahauije, fq.360)

25) Ata e shohin detyr? kryengritjen ndaj prijesit musliman n?se ai kundershton Sunetin. Shiko librin el Milel ue Nihal, vellimi 1, fq.115

26) Ata jan? njer?zit? qe me se shumti e p?rdorin kijasin (analogjine). Shiko el Milel ue Nihal, vellimi 1, fq.116 (p?rdorimi i tepert i kijasit vihet re tek k?ta te koh?s se fundit, kurse Khauarixhet e pare e perdornin pak. T? paret e tyre me shum? kan? humbur nga keqkuptimi i teksteve te sheriatit dhe mos kthimi i tyre tek dijetaret.)

27) Ata thon?: ?sht? detyr? te luftohet prijesi (udheheqesi) dhe kushdo qe ?sht? i k?naqur me sundimin dhe gjykimin e tij. Nd?rsa kush e kundershton prijesin ose nuk ?sht? i k?naqur me gjykimin e tij, nuk lejohet te luftohet perve? n?se e ndihmon dhe p?rkrah prijesin ose flet kundra rrug?s se hauarixheve (Sh.p: K?t? e shohim te praktikuar sot kur Kauarixhet e b?jn? te lejuar te vriten policet, te cil?t ruajn? rendin dhe sigurine sepse perkrahin dhe ndihmojne prijesin).

28) Ata nuk e ruajn? shejnterine e vendit dhe koh?s. Si? ka ndodhur nga Karamitah e te tjer? deri ne dit?n e sotme.

29) Ata kapen pas ajeteve Kur'anore duke kuptuar prej tyre at? qe nuk ?sht? p?r q?llim. Dhe duke u nisur nga ky parim, e konsiderojn? si te mundshme qe Pejgamberet te b?jn? gjynahe te vogla dhe te m?dha. Argumentohen ne k?t? pik? me ajetin Kur'anor: Ne te dhame ty fitore te madhe, ashtu qe t'i fale All-llahu ty gjynahet e para dhe te mbramet. Pra tek ata mundet qe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) te beje gjynahe te m?dha apo kufr dhe pastaj te pendohet. Shiko librin el Hauarixh Akijdetun ue Fikrun ue Felsefetun, fq.54.


30) Ata e refuzojne Sunnetin (hadithin) n?se nuk ka ajet te qart? qe e p?rkrah at?. Thot? Shejhul Islam Ibn Tejmije (rahimehull-llah): Ata nuk marrin prej Sunnetit ve?se ?`fare ?sht? e sqaruar (ne Kur'an). Nd?rsa n?se bie Suneti ne kund?rshtim me Kur'anin nga ana e jashtme (ne pamje t? par?), at?her? nuk pranohet. Prandaj ata nuk e shohin te sakt? gjykimin e gurezimit te zinaqarit (pas martese) dhe as caktimin e mases (vleres) te cil?n po e vodhi hajduti, i pritet dora. Shiko Mexhmua Fetaua, vellimi 13, fq.48.


31) Ata jan? qe u presin rrug?n njer?zve dhe derdhin gjakun pa te drejt?. Transmetohet kjo fjale nga Aisheja tek Mustedrak el Hakim, vellimi 2, fq.153 dhe Mexhmeu Zeuaid, vellim 6, fq.236.

32) Nuk ka pasur ne mesin e hauarixheve t? par? asnj? sahabe. (Transmeton el Hakim ne Mustedrak, vellimi 2, fq.150)

33) Ata kan? shum? mosmarr?veshje mes tyre, prandaj dhe deget e tyre jan? te shumta, biles luftojne mes vete. T? v?rtet?n ka th?n? All-llahu s.u.t. ne ajetin Kur'anor: E sikur te ishte ky Kur'an nga dikush tjet?r perve? All-llahut, do gjenin ne te kund?rthenie, mosperputhje te shumta. Nisa: 82. Shiko librin el Hauarixh Akidetun ue Fikrun ue Felsefetun, fq.55â?‚??56 dhe fq.68.

34) Ata jan? qente e banoreve te zjarrit.

Nd?rsa ne nj? transmetim tjet?r: Ata jan? qente e zjarrit te xhehennemit. Shiko librin Sherh Usul I'tikad Ehlus-Sunneh, vellimi 8/1232.

35) Ata p?rdorin terma te dij?s dhe fjale te dijetar?ve (me q?llim mashtrimin e njer?zve).

Thot? Muhammed ibn Hasen (rahimehull-llah): Kush e shikon nj? nga Khauarixhet qe del kundra prijesit te muslimaneve (qoft? ai prijes i drejt? apo zullumqar) dhe mbledh grup rreth tij, zhvesh shpaten e tij dhe e b?n te lejuar vrasjen e muslimaneve, mos te mashtrohet nga leximi qe ata i b?jn? Kur'anit, as nga koha e gjat? e faljes, as nga agj?rimi i shumte, as nga fjal?t e mira ne dije (ne termat dhe ?eshtjet fetare) p?rderisa rruga e tij ?sht? rruga e hauarixheve. Shiko librin esh-Sheriah 28.

36) Disa prej tyre e konsiderojn? si gj? te mundshme qe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) te beje padrejt?si, si? transmetohet tek Buhariu me nr.6933. (Sh.p: Ka p?r q?llim hadithin e Dhul Huejsirah, personi i cili i tha Pejgamberit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), O Muhammed, mbaj drejt?si sepse nuk po mban drejt?si. Tha Profeti (salall-llahu alejhi ue laalihi ue sel-lem): Mjere ti, kush ?sht? ai qe mban drejt?si po nuk mbajta un? drejt?si. Pastaj lajmeroi se do t? dalin nga pasuesit e k?tij personi dhe lloji i tij hauarixhet me cil?sit? e tyre te pershkruara). Shiko librin Mexhmua Fetaua, vellimi 19, fq.73.

37) Ata argumentohen me ajetet e qortimit dhe kercenimit, duke i l?n? pas shpine ajetet e premtimit dhe pergezimit.

38) Ka prej tyre qe dyshon dhe mundohet te hedhe posht? ngjarje historike te v?rteta. Shiko librin Dirasetun Anil Firak ue Tarihil Muslimin, fq.133.

39) Ata th?rrasin p?r analfabetizem dhe lenien e shkollimit (arsimimit), duke pretenduar se nuk mund te k?t? bashkim mes dijeve fetare dhe dijeve te dobishme te dunjas?. Shiko librin Dirasetun Anil Firak ue Tarihil Muslimin, fq.134.

40) Ata th?rrasin p?r t'u larguar nga popullsia muslimane duke i braktisur shkollat, institutet, universitetet, pun?t ne institucionet shteterore dhe banimin me muslimanet. (Sh.p: Biles e konsiderojn? k?t? gj? te domosdoshme p?r te qen? musliman i v?rtet?, si? tha nj? nga Khavarixhet p?r sahabiun e nderuar, Abdullah Ibn Ebi Eufa: Sa person i mir? ?sht? Ibn Ebi Eufa. Sikur te b?nte hixhret tek ne! Tha Ibn Ebi Eufa: ?'po thot? armiku i All-llahut ? A te b?j hixhret pas hixhretit me Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ?. Shiko librin Dirasetun Anil Firak ue Tarihil Muslimin, fq.137.

41) Ata e shohin Ixhman (r?nien dakord te te gjith? dijetar?ve p?r nj? ?eshtje) si te pavlefshem. Biles ka disa prej tyre qe e konsiderojn? kafir at? i cili e shikon ixhman si argument te vlefshem. Shiko librin Dirasetun Anil Firak ue Tarihil Muslimin, fq.143.

42) Ka prej tyre qe shajne, ofendojne sahabet dhe nuk i pranojn? fjal?t e tyre. (Sh.p: si p.sh. shajne Aliun, Ebu Musa el Eshari, Amru bin As, etj) (Dirasetun Anil Firak ue Tarihil Muslimin, fq. 144)

43) Ata kund?rshtojn? dhe hedhin posht?? mendimin e dijetar?ve, te cil?t e kan? lejuar taklidin p?r muslimanin e thjesht? qe ?sht? xhahil (auamet, njer?zit? e thjesht?) dhe p?r nxenesin fillestar, duke pretenduar se taklidi ne k?t? rast ?sht? shkak qe ?on ne kufr dhe ne humbjen e shtetit islam. (Dirasetun Anil Firak ue Tarihil Muslimin, fq.146-147)

54) Ata nuk kan? edukate e as respekt p?r dijetaret; i ofendojne, i emertojne me lloj-lloj llagapesh, mundohen t'ua ulin vleren dhe t'i nxisin njer?zit? kundra tyre.


Shkeputur nga broshura me titull:
El Mesailul Muntekah Min Sifatil Khauarixhil Gulat.

E ka lexuar k?t? broshure Shejh Salih El-Feuzan, dhe Muhammed el Humejis (All-llahu i ruajt)
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.
Mbrapsht në krye Shko poshtë
 
Njohje e shkurter rreth cilesive te Khauarixheve.
Mbrapsht në krye 
Faqja 1 e 1

Drejtat e ktij Forumit:Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi
 :: Forumi gjeneral-
Kërce tek: